Hvem er online?

Vi har 45 gæster og ingen medlemmer online

Velkommen til Dansk Mølleforum!

Dansk Mølleforum er en hjemmeside tilhørende Lise Andersen. Siden beskæftiger sig med de gamle vand- og vindmøller. Her på hjemmesiden fortæller jeg om min forskning og om nyheder i forbindelse med bevaringen af vore gamle møller.

 

 

To timers travetur med træ-sorter som tema

Ved herregården Havnø ligger de gamle skove Lunden og Vester Lounkær. Vester Lounkærs 500 ha var i ældre tid delt mellem Visborggård og Havnø. Den var urskovsagtig og præget af ellesump, hvor man kun, når frosten i længere tid bandt jorden, med hestekraft kunne trække de fældede træer ud af skoven. Lounkær er i dag en blandet skov med både løv- og nåletræer, og der findes bl.a. nogle meget gamle ege. Lunden er derimod en lille åben lille skov med mange gamle, slanke bøge. Den har altid hørt til Havnø hovedgård.

I skovene kan man finde træsorter, som er egnet til møllebyggeri. Møllebyggeriet var i 1800-tallet et højt specialiseret håndværk, der fordrede et dybtgående kendskab til træsorternes forskellige egenskaber. Den hårde og stærke eg blev brugt til alt, hvad der skal kunne køre rundt, den seje avnbøg til tænder i tandhjul. Til bremsen var det vigtigt at bruge træ, der er i stand til at absorbere friktion, så her brugtes el, pil eller poppel.

Onsdag den 15. oktober inviterer naturvejleder Tommy Jensen, Nordjyllands Historiske Museum, børn og voksne med en tur i Lunden og fortæller om de forskellige træarter, som vokser her, og hvad de kan bruges til. Mødestedet er Havnø Mølle, og tilbage ved møllen vil museumsinspektør Lise Andersen fortælle om, hvordan de forskellige træsorters egenskaber er udnyttet i opbygningen af den gamle mølle fra 1842. Vi skal også høre om, hvor træet kom fra – noget var lokalt, andet importeret træ. Endelig bliver der fortalt om, hvordan tildannelsen af mølledelene foregik i en tid uden motorsav og kran.

Husk varmt tøj og praktisk fodtøj.

 

Mødested: Havnø Mølle, Havnøvej 40, 9560 Hadsund

Tid: Onsdag den 15. oktober kl. 13 (varighed ca. 2 timer)

Pris:Voksne: 30 kr., pensionister: 15 kr., børn og medlemmer af museumsforeningerne: gratis.

 

Torsdag den 14. august 2014 blev Brundby Mølle genindviet efter en længerevarende, gennemgribende restaurering. Det blev fejret en hyggelig augusteftermiddag i strålende solskin og malevind, hvor en flok inviterede gæster samledes ved Økomuseum Samsø i Tranebjerg. Derfra kørte man i en rutebil fra 1934 til møllen.

Stående foran møllen sagde formanden for møllelauget, Per Even Rasmussen, nogle få ord og bad så museumsinspektør Lise Andersen, Møllehistorisk Samling i Hadsund om at klippe det røde silkebånd, der var spændt ud ved trappen op til møllen. Bagefter blev møllen sat i gang, og der var mulighed for at kigge ind i møllen, hvor alt fremstod flot og ny istandsat.

Efter den lille åbningsceremoni gik selskabet ned i et til lejligheden opstillet telt, hvor der blev serveret sandwich’er og grønne snacks. Per Even Rasmussen holdt en tale, hvor han efter et kort rids af møllens historie, bl.a. sagde: "Vi vil ligeledes takke Økomuseum Samsø for en igangsættelse af 1. etape i restaureringen af Stubmøllen samt for en økonomistyring og udfærdigelse af et regnskab til de fonde der har ydet bidrag til istandsættelsen af stubmøllen.

En stor tak til Lise Andersen for en stor bistand og engagement med fondsansøgninger til etape 2 af renoveringen og også din ihærdige tro på at det nok skulle lykkes at opnå de nødvendige fondstilsagn til en fuldstændig restaurering af stubmøllen.

På møllelaugets vegne vil jeg ligeledes gerne benytte lejligheden til at takke historiker og dendrokronolog Kjeld Christensen for det flotte arbejde med at datere møllens oprindelsestidspunkt og dermed bidrage til en kvalitetssikring af stubmøllens historie.

Vi vil også gerne takke arkitekt Signe Hommelhoff fra Kulturstyrelsen, som sammen med møllerbygger firmaet John Jensens efterfølger og museumsinspektør Lis Nymark fra det lokale museum, samt tækkemand Jan Ek har medvirket til, at stubmøllen fremstår så autentisk og korrekt, som muligt i forhold til den oprindelige opførelse helt tilbage i 1500 tallet".

Herefter takkede formanden alle sponsorerne, såvel de store fonde som de mindre og lokale bidragsydere. "Uden alle de nævnte bidrag havde vi ikke kunne stå ved Danmarks nok ældste stubmølle, som har gennemgået en gennemgribende restaurering og nu kan fremstå flot i mange år ud i fremtiden fra sit meget synlige ståsted til stor gavn for Brundbys borgere, lokalsamfundet, formidlingen af stubmøllens historie samt formidlingen af den tidligere udnyttelse af vindenergien. Alt sammen til gavn for alle de gæster, der aflægger Samsø et besøg."

Endelig udbragte Per Even Rasmussen et trefoldigt leve for møllen.

Udover Per Even Rasmussen talte borgmester Marcel Meijer, der havde mange rosende ord til alle, der havde været impliceret i restaureringen, og som opfordrede til, at man fremover i markedsføringen skulle gøre brug af det faktum, at Brundby Mølle efter de nyere undersøgelser at dømme er landets ældste vindmølle. Også museumsinspektør Lise Andersen holdt en kort tale, hvor hun bl.a. citerede nu afdøde møllebygger John Jensen, der ved genindvielsen af Havnø Mølle i 2001 sagde: ”Husk, at I er ikke færdige nu, det er først nu det begynder. Restaureringer er nødløsninger! Det er den gode regelmæssige vedligeholdelse, der tæller".

Senere i august afholdes en folkefest ved møllen, hvor alle samsinger får mulighed for at fejre, at møllen nu atter står og pynter på Kolhøj, hvorfra den kan ses fra næsten hele øen.

 

 

 
 

I april 2014 blev der foretaget en række reparationer af den stående aksel (hovedakslen) på Havnø Mølle. Møllen kører jævnligt, og om sommeren males mel, så der er naturligvis en vis slitage på lejerne. Ved restaureringen for snart 20 år siden blev der ikke gjort noget ved akslerne, og det var efterhånden blevet tydeligt, at lejet i bunden af akslen var helt tyndslidt. Tappen foroven havde en tendens til at rokke sig løs af akslen – en skade, som den sikkert også har haft, da den var i almindelig brug, for ved en midlertidig reparation, som møllelauget selv foretog, viste det sig, at den sidste møller havde sat et bøjet søm i spænd i et forsøg på at holde tappen på plads. Nu er tappen blevet fikseret mere effektivt ved hjælp af en jernplade.

 Nedenfor kan du se billeder af arbejdet, som udførtes af møllebygger Thomas  Pedersen og Zbigniew Maczan fra firmaet Møllebygger John Jensen Aps.

 

Med applikationen Danske Møller vil jeg gerne dele min begejstring for de gamle vand- og vindmøller med dig.
Du kan tage med på besøg i danske møller og høre om deres historie og forunderlige teknik. Der er adresser, GPS koordinater og kort til alle møller.
Du kan bruge app'en når du står derude ved møllerne og gerne vil vide mere, eller når du sidder hjemme i sofaen.
Foruden beskrivelser af de bevarende danske møller finder du artikler om vand- og vindmøller, handelsmøller, mølleteknologi etc. samt forklarende videoer og underholdende spil.
Via app'en kan du også gå på opdagelse i Nordjyllands ældste vindmølle og i museet Møllehistorisk Samling i Hadsund.

 

AudioguideNår du besøger udstillingen "Stærkere end 100 mand", kan du nu ved hjælp af en audioguide høre fortællinger, der knytter sig til udstillingens forskellige dele - næsten som havde du en personlig guide med rundt på museet.

Læs mere: Lad audioguiden hjælpe dig på vej

Side 3 ud af 3

Tlf. 23 88 88 54 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Go to top
Kontakt os
1000 tegn venstre
Tilføj filer