Hvem er online?

Vi har 79 gæster og ingen medlemmer online

Velkommen til Dansk Mølleforum!

Dansk Mølleforum er en hjemmeside tilhørende Lise Andersen. Siden beskæftiger sig med de gamle vand- og vindmøller. Her på hjemmesiden fortæller jeg om min forskning og om nyheder i forbindelse med bevaringen af vore gamle møller.

 

 

En festlig markedsdag med aktiviteter og stemning som i 1800-tallet

Tid og sted:

Lørdag 9. august 2014 kl. 10-16

Ved Hadsund Egnssamling og Møllehistorisk Samling, Rosendalsallé 8, Hadsund

Fri entré

Arrangører: Nordjyllands Historiske Museum, Hadsund Egnssamling, Møllehistorisk Samling samt foreningen Havnø Mølles Venner

 

Lørdag 9. august bliver historien nærværende, når Hadsund Egnssamling og Møllehistorisk Samling vækker den gamle markedsstemning til live og inviterer på tur i 1800-tallet. Oplev gammelt håndværk, driftige handelsfolk, fristende madboder, børneaktiviteter, spillemænd, heste og meget mere.

 

I novellen "Vor By", hvor Hans Kirk skriver om sin barndoms Hadsund, fortæller han om markedsgøgleren, der blev dræbt i et værtshusslagsmål, fordi han befandt sig "ved den forkerte ende af et stoleben i brændevinens mørke". Det kunne gå hårdt til på markedsdage i Hadsund, men markederne var dog for flertallet af deltagerne forbundet med farver, fest og fornøjelser.

Det er denne festlige markedsstemning Nordjyllands Historiske Museum gerne vil genskabe, når man afholder Historisk Marked på arealet øst for museumsbygningen på Rosendalsalle. Og festligt bliver det. I de forskellige boder sælges bl.a. husflid – trævarer, flettede kurve, keramik osv., og i nogle af boderne er der også aktiviteter, du kan være med i. Der støbes tinsoldater, flettes kurve af pil, kærnes smør i en gammeldags trækærne, kniples, spindes og meget mere.

På markedet falbydes foruden husflidsarbejde så forskelligartede varer som grøntsager, lokalhistoriske bøger og mel malet på den gamle Havnø Mølle. Møllevennerne har i dagens anledning indgået et samarbejde med Hadsund Bageren, Carsten Thyg, der har bagt markeds-rugbrød af Havnø Mølles eget rugmel. Carsten lægger både arbejdstid og supplerende ingredienser til, så indtægten ved salget af brød går ubeskåret til Havnø Mølles vedligeholdelse. Der er selvfølgelig smagsprøver på brød såvel som på det håndkærnede smør og den frisklavede rygeost.

Bliver man sulten, er der mulighed for at købe grillmad og drikkevarer, og er det bare lidt lækkersult, der skal stilles, kan man købe kaffe og hjemmebagt kage – eller en lyserød candyfloss.

Hele dagen kører Anders Overgaard Andersen med sine to små gule heste for vognen i fast rutefart mellem markedspladsen ved museet og Torvet i centrum, så publikum kan komme standsmæssigt til og fra markedet.

Museet ligger lige i kanten af Hadsund Dyrehave i de smukkest tænkelige omgivelser, hvor der i dagens anledning er masser af underholdning. Man kan afreagere i Det muntre Køkken eller skyde til måls efter dåser med portrætter af lokale kendisser. Der bliver arrangeret forskellige gammeldags lege for børn – og måske bedstefar vil undervise i kunsten at gå på stylter?

Om eftermiddagen fra 13 til 16 underholder Rebild Spillemændene og kl. 14 giver Foreningen Isafold opvisning med deres islænderheste.

 

 

Den 15. juni 2014 afholdtes atter Dansk Mølledag, og for 20. gang deltog Havnø Mølle i festlighederne. 242 besøgende fik set møllen indvendig, hvor der blev malet på livet løs i den fine vestenvind, mens et ukendt antal mennesker nøjedes med at nyde solskinnet udenfor med kaffe og brød bagt af møllens mel og underholdning ved Rebild Spillemændene. Børnene havde travlt med skattejagten, der gik ud på at finde møllerens pibe, som han havde forlagt. Anders Overgaard Andersen kørte nonstop fra kl. 10 til 16 med møllegæster i alle aldre, der nød turen i den smukke bøgeskov bag møllen.

Mølledagen var starten på sæson 2014, og der er nu åbent hver onsdag eftermiddag fra kl. 12 til 16 indtil udgangen af august måned. Grupper modtages også uden for normal åbningstid, og der er billetfællesskab med Møllehistorisk Samling og de øvrige afdelinger af Nordjyllands Historiske Museum, så du kan se flere museer på den samme billet.

Mange af vores gamle møller lever i dag en stille tilværelse, hvor frivillige møllepassere og museumsfolk kæmper for at bevare både bygningerne og håndværket. Mere end 4.500 møllebygninger er forsvundet de sidste 100 år, så det er vigtigt at værne om de sidste.

Den 15. juni er det Dansk Mølledag. Det er en årligt tilbagevendende begivenhed, hvis formål er at øge befolkningens forståelse for vigtigheden af, at vi bevarer de sidste af vore gamle vand- og vindmøller.
 
Mølledag 2009
 
20 år med Havnø Mølle
I år er det nøjagtig 20 år siden, at museet i Hadsund fik ansvaret for bevaringen af den dengang helt forfaldne Havnø Mølle. Nationalmuseet havde forsøgt at restaurere møllen som beskæftigelsesprojekt i 1970’erne, men havde opgivet. Planen var derfor at ophæve fredningen og flytte møllen til Vibæk på Als, hvor en gammel vindmølle var blevet brændt ned.
Museumsinspektør Lise Andersen skrev på vegne af museet til fredningsmyndigheden og protesterede mod nedrivningsplanerne, og sammen med den daværende formand for museumsforeningen, Poul Knudsgård, fik hun et møde i stand med ejeren af møllen, godsejer Carl Lüttichau. Lüttichau var særdeles imødekommendeog ville gerne bevare møllen, men kunne ikke overskue opgaven, efter at Nationalmuseet havde givet op. Det endte dog med, at han forærede møllen til museumsforeningen, og museumsinspektøren kunne gå i gang med at ”stampe penge op af jorden” til istandsættelsen. Over en 7-årig periode lykkedes det at finde de nødvendige millioner. Restaureringen blev hovedsageligt finansieret af fredningspenge og tilskud fra de store fonde, men der var også en meget stor opbakning fra lokal side – både private og firmaer støttede op om restaureringen, som blev afsluttet i september 2001.
 
I alle de 20 år har Havnø Mølle og de frivillige møllepassere deltaget i den årlige mølledag, og i år satser vi på en særlig festlig dag, hvor vi fejrer jubilæet. Vi håber, at vejrguderne er med os og sender lidt vestenvind, så vi kan få malet hvede- og rugmel, og så store og små kan få et indtryk af, hvordan de mange tusinde møller, der i 1800-tallet stod spredt omkring i landet, forvandlede korn til mel.
 
Spillemandsmusik og hjemmebagt møllekage
Bliver man lidt tør i halsen af melstøvet, kan man i teltet købe kaffe med hjemmebag af mel malet på møllen. Om eftermiddagen er der musikalsk underholdning ved Rebild spillemænd, og man har også mulighed for at køre en tur i det smukke landskab i Anders’ hestevogn.
 
Find møllerens pibe!
For børn og barnlige sjæle arrangeres der skattejagt. Jagten går ud på at finde møllerens pibe, som han har mistet. Du får udleveret et skattekort med instrukser om, hvordan du finder frem til 5 skattekister. I hver skattekiste finder du en lap papir med nogle ord. Når du sætter ordene sammen, finder du ud af, hvor mølleren har lagt sin pibe. Hvis du finder den, får du en lille gave som tak.
For de meget avancerede er skattekisterne også angivet på kortet med koordinater, så man kan tage sin gps eller smartphone til hjælp.
 
Åbningstid: kl. 10-16.
Entre: Voksne: 30 kr., Børn og medlemmer: gratis; Pensionister og studenter med studiekort: 15 kr.
Køreturen i hestevogn er gratis for alle børn og for voksne, der har løst billet til møllen.
 
 

Efter omfattende restaureringsarbejder på bygningen blev Dorf Vandmølle indviet Bededag den 16. maj 2014. 

Dorf vandmølle er nævnt første gang i 1664. Den var fæstemølle under Dronninglund indtil 1806, hvor den blev købt fri af fæsteren. Det var dog for stor en mundfuld for ham, og da han døde i 1833, var han atter fæstemøller i Dorf. Sønnen Jens Jensen købte møllen efter faderens død, og siden har den været i samme slægts eje, indtil Try Museum overtog den i 1997 og indrettede museum i møllegården.

I 1880'erne blev dansk landbrug lagt om til større husdyrhold, og nu skulle der males langt mere foderkorn. Derfor fik møller Jensen i 1887 opført en vindmølle som hjælpemølle.  I vandmøllen blev vandhjulet udskiftet med en Mahler turbine i 1922. Med turbinen blev der fremstillet elektricitet til gården, der samtidig fik et helt nyt og smukt stuehus tegnet af arkitekten Charles Jensen, Nørresundby. 

I dag er hele komplekset fredet og ejes af Museerne i Brønderslev Kommune. Vinteren 2013-14 lykkedes det at skaffe midler til at restaurere den gamle vandmølle, som blev genindviet Bededag. Museets formand Ove Thomsen bød velkommen og der blev sunget en sang skrevet specielt til lejligheden, før formanden for Kultur- og Fritidsudvalget Margit Chemnitz holdt indvielsestalen. Herefter takkede museumsleder Anne Dorthe Holm håndværkere og museets medarbejdere og frivillige, før ordet blev givet til museumsinspektør Lise Andersen fra Møllehistorisk Samling, der talte om vandmøllerne og deres betydning for det danske samfund gennem tiden. Du kan læse talen her.

Herefter introducerede museumsinspektør Lykke Olsen publikum til sin nye udstilling i vandmøllen. Publikum kunne foruden udstillingen se møllens Mahler turbine i funktion, og i møllegårdens café blev der budt på vin og lidt sødt.

Mahlerturbinen fra 1922 blev sat i gang:

 

 

 

  Baggrunden for nedtagningen og forberedelserne til den

Siden Ulsted Mølle i 2005 havarerede i en storm og efterfølgende fik ny hat, har det været tydeligt, at taget på møllekroppen var i meget dårlig stand. Tagpappet kunne allerede i 2006 pilles af i flager med de bare hænder. Flere henvendelser til Aalborg Kommune, der ejer møllen og har ansvar for den udvendige vedligeholdelse, resulterede i, at man lovede at tage møllen med i sine prioriteringer. Nu i 2013 er der stadig ikke fundet penge til en nyt tag, og nu har det indtrængende vand skadet tømmeret i den bærende konstruktion i en sådan grad, at et nyt tag ikke længere kan redde møllen. Tømmeret er så skadet af råd, at det er nødvendigt at tage møllen helt ned og lægge den i mølpose, så den ikke lider yderligere skader, før der er rejst midler til en gennemgribende renovering.

Læs mere: Ulsted Mølle lægges i mølpose

Kr. Himmelfartsdag mødtes Havnø Møllelaug på møllen for at begynde at gøre "Den gamle Dame" sommerklar. Den lange hårde vinter har været lidt hård ved hende. Tækkemanden er bestilt, for i en af de mange storme i vinter tabte hun en del strå lige under hatten. I kælderen har musene huseret, så der var en del træls rengøringsarbejde, og andre møllepassere kastede sig over algebekæmpelsen - tænk at træ kan blive så grønt i løbet af vinteren!

Det bliver et godt ramsløg år i år. Alle vegne på møllebakken står den friskgrønne urt og dufter (nogen siger stinker) af løg. De fleste lader vi stå, men dem, der dukker op mellem stenene på trappen, er det nu praktisk at få luget væk.

Inden døre blev alle jernbeslag tørret over med linolie, og hjul og drev såvel som gulve fik en ordentlig tur med støvsugeren.

"Chefmølleren" gav sig til at male - ikke mel - men vinger. Selvfølgelig iført det reglementerede faldsikringsudstyr. Færdige blev vi ikke, men vi skal nok nå det hele, inden det bliver mølledag og rigtig sommer.

 

Tlf. 23 88 88 54 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Go to top
Kontakt os
1000 tegn venstre
Tilføj filer