Træk af mølleriets kultur- og teknologihistorie

Hvis du vil læse mere detaljeret om det danske mølleris kultur- og teknologihistorie, kan du læse bogen: Lise Andersen: "Træk af dansk møllebyggeris historie", udgivet af Nordjyllands Historiske Museum 2011.
Her på siden kan du læse en kortfattet oversigt over udviklingen af mølleriet på vand- og vindmøller.

Ønsker du et hurtigt overblik, kan du benytte dig af årstalslisten. Og skulle du få lyst til at fordybe dig yderligere i mølleriets historie, finder du også en litteraturliste.