I 2013 blev der udarbejdet en udviklingsplan for de fysiske rammer omkring Møllehistorisk Samling og dermed også Hadsund Egnssamling, der har til huse på samme matrikel i den gamle Rosendal vandmøllegård i udkanten af Hadsund.
 
Formålene med planen er
1) at skaffe bedre faciliteter generelt for publikum
2) at forbedre tilgængeligheden for handicappede
3) at skaffe plads til en videreudvikling af en differentieret formidling rettet især mod skoleelever og børnefamilier - en formidling, der lægger vægt på kreativitet og fysisk udfoldelse, og som imødekommer kravene fra den nye Folkeskole.

Klik på billedet for at se projektbeskrivelsen, hvis du vil vide mere.