Hvem er online?

Vi har 39 gæster og ingen medlemmer online

Velkommen til Dansk Mølleforum!

Dansk Mølleforum er en hjemmeside tilhørende Lise Andersen. Siden beskæftiger sig med de gamle vand- og vindmøller. Her på hjemmesiden fortæller jeg om min forskning og om nyheder i forbindelse med bevaringen af vore gamle møller.

 

 

Torsdag den 14. august 2014 blev Brundby Mølle genindviet efter en længerevarende, gennemgribende restaurering. Det blev fejret en hyggelig augusteftermiddag i strålende solskin og malevind, hvor en flok inviterede gæster samledes ved Økomuseum Samsø i Tranebjerg. Derfra kørte man i en rutebil fra 1934 til møllen.

Stående foran møllen sagde formanden for møllelauget, Per Even Rasmussen, nogle få ord og bad så museumsinspektør Lise Andersen, Møllehistorisk Samling i Hadsund om at klippe det røde silkebånd, der var spændt ud ved trappen op til møllen. Bagefter blev møllen sat i gang, og der var mulighed for at kigge ind i møllen, hvor alt fremstod flot og ny istandsat.

Efter den lille åbningsceremoni gik selskabet ned i et til lejligheden opstillet telt, hvor der blev serveret sandwich’er og grønne snacks. Per Even Rasmussen holdt en tale, hvor han efter et kort rids af møllens historie, bl.a. sagde: "Vi vil ligeledes takke Økomuseum Samsø for en igangsættelse af 1. etape i restaureringen af Stubmøllen samt for en økonomistyring og udfærdigelse af et regnskab til de fonde der har ydet bidrag til istandsættelsen af stubmøllen.

En stor tak til Lise Andersen for en stor bistand og engagement med fondsansøgninger til etape 2 af renoveringen og også din ihærdige tro på at det nok skulle lykkes at opnå de nødvendige fondstilsagn til en fuldstændig restaurering af stubmøllen.

På møllelaugets vegne vil jeg ligeledes gerne benytte lejligheden til at takke historiker og dendrokronolog Kjeld Christensen for det flotte arbejde med at datere møllens oprindelsestidspunkt og dermed bidrage til en kvalitetssikring af stubmøllens historie.

Vi vil også gerne takke arkitekt Signe Hommelhoff fra Kulturstyrelsen, som sammen med møllerbygger firmaet John Jensens efterfølger og museumsinspektør Lis Nymark fra det lokale museum, samt tækkemand Jan Ek har medvirket til, at stubmøllen fremstår så autentisk og korrekt, som muligt i forhold til den oprindelige opførelse helt tilbage i 1500 tallet".

Herefter takkede formanden alle sponsorerne, såvel de store fonde som de mindre og lokale bidragsydere. "Uden alle de nævnte bidrag havde vi ikke kunne stå ved Danmarks nok ældste stubmølle, som har gennemgået en gennemgribende restaurering og nu kan fremstå flot i mange år ud i fremtiden fra sit meget synlige ståsted til stor gavn for Brundbys borgere, lokalsamfundet, formidlingen af stubmøllens historie samt formidlingen af den tidligere udnyttelse af vindenergien. Alt sammen til gavn for alle de gæster, der aflægger Samsø et besøg."

Endelig udbragte Per Even Rasmussen et trefoldigt leve for møllen.

Udover Per Even Rasmussen talte borgmester Marcel Meijer, der havde mange rosende ord til alle, der havde været impliceret i restaureringen, og som opfordrede til, at man fremover i markedsføringen skulle gøre brug af det faktum, at Brundby Mølle efter de nyere undersøgelser at dømme er landets ældste vindmølle. Også museumsinspektør Lise Andersen holdt en kort tale, hvor hun bl.a. citerede nu afdøde møllebygger John Jensen, der ved genindvielsen af Havnø Mølle i 2001 sagde: ”Husk, at I er ikke færdige nu, det er først nu det begynder. Restaureringer er nødløsninger! Det er den gode regelmæssige vedligeholdelse, der tæller".

Senere i august afholdes en folkefest ved møllen, hvor alle samsinger får mulighed for at fejre, at møllen nu atter står og pynter på Kolhøj, hvorfra den kan ses fra næsten hele øen.

 

 

 
 

Tlf. 23 88 88 54 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Go to top
Kontakt os
1000 tegn venstre
Tilføj filer