I april 2014 blev der foretaget en række reparationer af den stående aksel (hovedakslen) på Havnø Mølle. Møllen kører jævnligt, og om sommeren males mel, så der er naturligvis en vis slitage på lejerne. Ved restaureringen for snart 20 år siden blev der ikke gjort noget ved akslerne, og det var efterhånden blevet tydeligt, at lejet i bunden af akslen var helt tyndslidt. Tappen foroven havde en tendens til at rokke sig løs af akslen – en skade, som den sikkert også har haft, da den var i almindelig brug, for ved en midlertidig reparation, som møllelauget selv foretog, viste det sig, at den sidste møller havde sat et bøjet søm i spænd i et forsøg på at holde tappen på plads. Nu er tappen blevet fikseret mere effektivt ved hjælp af en jernplade.

 Nedenfor kan du se billeder af arbejdet, som udførtes af møllebygger Thomas  Pedersen og Zbigniew Maczan fra firmaet Møllebygger John Jensen Aps.