Baggrunden for nedtagningen og forberedelserne til den

Siden Ulsted Mølle i 2005 havarerede i en storm og efterfølgende fik ny hat, har det været tydeligt, at taget på møllekroppen var i meget dårlig stand. Tagpappet kunne allerede i 2006 pilles af i flager med de bare hænder. Flere henvendelser til Aalborg Kommune, der ejer møllen og har ansvar for den udvendige vedligeholdelse, resulterede i, at man lovede at tage møllen med i sine prioriteringer. Nu i 2013 er der stadig ikke fundet penge til en nyt tag, og nu har det indtrængende vand skadet tømmeret i den bærende konstruktion i en sådan grad, at et nyt tag ikke længere kan redde møllen. Tømmeret er så skadet af råd, at det er nødvendigt at tage møllen helt ned og lægge den i mølpose, så den ikke lider yderligere skader, før der er rejst midler til en gennemgribende renovering.

Aalborg Kommune har bekostet en minutiøs registrering af møllen og selve nedtagningen, men har også gjort klart, at de forventer, at hvis møllen skal genrejses, så er det museet, der i samarbejde med lokale organisationer i Ulsted skal finde pengene. Det bliver så en udfordring for os i den kommende tid.

Medlemmerne af Ulsted Møllelaug og museumsinspektøren på Møllehistorisk Samling har hver på deres måde bidraget til at billiggøre projektet for Aalborg Kommune ved at stille deres arbejdskraft til rådighed.

 

  Fredag den 20. september 2013: nedtagning af vinger og krøjeværk.

Det var koldt og halvmørkt, da kranen ankom kl. ca. 7.30- men det var det bedst tænkelige vejr til arbejdet. Det var blikstille, og op ad formiddagen kom solen frem, og det blev det smukkeste efterårsvejr.

 

 

  Fredag den 20. september 2013 kl. 9.51 - 10.18: Møllehatten stroppes op og løftes ned

Efter at møllekroppen var strippet for vinger og krøjeværk kom turen til møllehatten. Det tog ca. 10 minutter at stroppe hatten op, og selve løftet var gjort på 20 minutter. Hatten vejer 8,8 tons.

 

 

  Lørdag den 21. september 2013: Møllelauget fjerner tagpap og bræddebeklædningen

Møllebyggeren havde lånt laugets medlemmer nogle specielle jernstænger, der var gode til at støde brædderne af med, uden at det gik ud over tømmeret. Det tog de 7 møllepassere 4 timer at få taget ned og lagt i container. Se billederne her:

 

  Mandag den 22. september 2013: Nedtagning af toprem og kryds

Da jeg kom til Ulsted mandag formiddag var jernringen, som hatten glider på, taget ned. Det samme var krøjeringen. Begge dele er fra 2006, og i god stand. Møllebygger Michael Jensen og jeg gik en tur rundt om møllen og kiggede på tømmeret. Vi var også oppe i lifteog kunne konstatere, at der var hvid tømmersvamp i både et højben, noget fyldtømmer og det øverste bjælkelag. Mange steder havde krydsene slet ingen forbindelse med højbenene, idet tapperne var totalt smuldret væk, og der var store kratere i det store tømmer. Noget af tømmeret havde tomme brede svindrevner. Det er et under, at møllen ikke er skvattet sammen for længst. Mærkeligt at tænke på, at da jeg var her første gang omkring 2005 var tømmeret i en rimelig god stand. Når råd og svamp tager fat - så går det hurtigt!
 
 
 

 

  Onsdag den 25. september 2013: Nedtagning af højben og bjælkelag

Tirsdag arbejdede møllebyggerne med at forberede møllekroppen til kranarbejdet om onsdagen. Gulvet blev også taget op, så man nu kun kunne gå på bjælkerne. Over kælderen var dog lagt nogle gangbroer. Onsdag ved 7-tiden ankom så den samme kran som i mandags, og man gik straks i gang med arbejdet.

 

 

  Hovedgebindterner tages ned

Tirsdag lidt før middagstid var man nået så langt, at hovedgebindterne kunne tages ned. Hovedgebindterne består af to modsatstillede højben forbundet med bjælker på tværs gennem møllen. Det er det første, der stilles op, når en mølle bygges - og det sidste, der tages ned.