Mølellauget er en gruppe af frivillige, der deltager i vedligeholdelsen af møllen og maler mel i forbindelse med arrangementer på møllen. Hvis du er interesseret i at deltage - eller bare høre om laugets arbejde - kan du kontakte os via kontaktformularen, som du åbner øverst til venstre på denne side.

Havnø Mølles Venner

Havnø Mølles Venner er en forening, der har til formål at bistå Hadsund Egns Museum og Havnø Møllelaug i bestræbelserne på at bevare Havnø Mølle.
Gennem kontingenter, indsamlinger og arrangementer for offentligheden indsamler foreningen midler til vedligeholdelses- og restaureringsarbejder på møllen.   

Havnø Mølles Venner deltager i planlægningen og gennemførelsen af den årlige mølledag, høstfesten og jule-mølle-nisse-markedet.